Ulike prøveformer og klasser

Hvorfor jaktprøver?

Sev om vi primært avler for å få sunne og friske hunder for praktisk jakt, er jaktprøver det beste hjelpemiddelet vi har for å få vurdert kvaliteter ved våre hunder.  Det er derfor svært ønskelig at kjøpere stiller med sine "håpefulle" på noen prøver  - gjerne i UK og etterhvert i AK

 Ikke bare premiering, men egenskapene som vektes ulikt ved prøvekritikker, gir oss en mulighet til å planlegge godt avlsarbeid.  Innføring av indekser for ulike egenskaper gir avlsråd og oppdretter god indikasjon på gode kombinasjoner av tispe - hannhund og hvordan rasen utvikler seg.  

Men avl er ikke matematikk - så det er alltid spennende å se hva en kombinasjon gir av avkom!

 

Høyfjellsprøver

Høyfjellsprøver gjennomføres både høst og vinter.  Går i typisk rypeterreng og er den mest populære prøveformen. 

Her prøves hunder i både unghund (UK ) og avlsklasse (AK) som kvalitetsprøver.

I UK skal prøve hundenes talent frem til 24 mnd. Hundene slippes to og to.  Det stilles mindre krav til ro i oppflukt enn i AK - selv om hunden skal roes og ikke ha hemningsløs ettergang.  Premiering (1 UK) gir hunden rett til å stille på høystatusløp for unghunder som Derby og Rjukan Grand Prix - en forsmak på konkurranser i vinnerklasse (VK).

I AK skal hunden fremstå som en fullt dressert og erfaren hund ift søk, samarbeid og fuglearbeid. Hundene slippes to og to. Som i UK er det kvaliteten ved den enkelt hund som vurderes og hundene skal ikke måles mot hverandre. En premiering 1.AK gir rett til å stille i vinnerklasse (VK) og i NM.

For å oppnå 1.AK må hunden vise apport eller fremlegge apportbevis.

Prøveformen er de engelske rasenes favoritt,  men særlig korthår og de senere år også strihår vorsteh gjør det svært bra på fjellet.  For langhår vorsteh er ikke dette den beste prøveformen, selv om vi har fått en ny "stjerne" på hundehimmelen ved Fraggle av Mjøsgløtt som i 2012 oppnådde to 1.AK og en  2. AK på en helg!! 

VK og NM følger egne regler hvor hundene først går gjennom kvalifisering og konkurrerer mot hverandre.  Forenklet kan vi si at finaler gjennomføres som "cup" hvor finalistene måles mot hverandre to og to. 

Lavlandsprøver

Gjennomføres etter samme regler som høyfjellsprøver. Går i åkerlandskap og jaktbart vilt er fasaner og rapphøns.  I Norge utsatt fugl - noe som gjør at prøveformen gir noe mer forutsigbare forhold enn høyfjell- og skogsfuglprøvene. Flere prøver gjennomføres sent på høsten og passer bra for dem som prioriterer jakt og trening i august og september.

Man ser etter de samme egenskapene som ved høyfjellsprøver,  men noe mer vekt legges på reviering og djervhet ved vilje til å gå inn i utilgjengelig terreng som brennesler og bringebærkratt.  

Langhår vorsteh gjør det ofte godt på lavlandsprøver og er meget godt representert på premielistene størrelsen på rasen tatt i betraktning.

De fleste klubbene gjennomfører klubbmesterskap på lavland - med mildere krav til ro i fuglearbeidet. For langhår vorsteh er dette herrlig - de har ofte et stort viltbegjær og er krevende å dressere i fugl - men i Distriktsmesterskap der herjer vi!

Skogsfuglprøver og kombinerte prøver

Skogsfuglprøver skiller seg tydelgi fra de andre ved at hundene slippes en om gangen.  

Dette er den prøveformen som ligger nærmest praktisk jakt og det konkurreres kun i AK da men regner prøveformen som såpass krevende at hunder ikke skal stilles før de er to år.

Apport skal vises for all premiering (altså ikke nok med apportbevis).

Dommerne er ofte drevne skogsfugljegere og med kun en hund i slippet er det mye å lære ved å stille på disse prøvene. 

Da det er en krevende prøveform, er ofte premieringsgraden lav på disse prøvene - da særlig de som går under eller etter løvfall.

Kombinertprøver skal vise hunder som både jakter og gjennomfører apportøvelsene samme dag. Premiering forutsetter oppnådd premie i begge prøver slik at man ikke får med seg en evt premiering på skog om apporten svikter - høy status ,  men flott når det klaffer. 

Skojas halvbror - Evo - er blant de få som har oppnådd 1AK - kombinert på Kongsvinger Grand Prix

Apportprøver

En prøveform som skal vise samarbeid fremfor noe annet.

Hundene skal gjennom tre øvelser: søk, spor og vann.

For UK prøves kun søk og vann og her er det talentet som skal vurderes.

Søksøvelsen er for uk på en utlagt fugl (eller annet jaktbart vilt) mens men ved vann hiver objektet fra land og hunden skal svømme ut for å returnere til fører.

For AK skal to objekter henter ved søksøvelsen. Ved spor trekkes objektet mellom 200 0g 300 meter og hunden skal følge spor, hente objektet og returnere raskt til fører.

Ved vannapport kastes fugl fra båt 100 - 150 meter fra strenden i det det skytes.  Hunden skal sitte i ro ved fører og svømme raskt ut til objektet og returnere med dette til fører. 

Premiering avhenger av presisjon, evne til å finne objektene, grep og avlevering.